AdriaClub Syd

Träffinformation

Vi planerar för en vårträff 22-24 maj på Båstad camping. Erbjudandet kommer att vara stanna tre nätter
betala för två. Det finns även planer på en gemensam måltid efter årsmötet på lördagen.

Vi har även biljettsläpp för Elmiabiljetter i samband med årsmötet och då det är ett begränsat antal platser
kommer biljetterna att fördelas efter beställningstid. Exakt klockslag för biljettsläppet kommer i samband med
kallelsen till årsmötet.

Priser för platsen och måltiden kommer senare. Anmäl dig genom att maila till info.syd@adriaklubb.se eller ring
kassör Lennart Sandling, 070-558 88 71 eller ordförande Mikael Björkman, 070-509 16 89

Styrelseinformation

Ordförande     Mikael Björkman
Vice Ordförande     Marie-Louise Hammarqvist
Sekreterare Susanna Björkman
Kassör             Lennart Sandling
Ledamot         Leif Axelsson
Ledamot         Roger Andersson
Ladda ner stadgarna här!

Stadgar för AdriaClub Syd

Ladda ner årsmötesprotokoll här!

Årsmötesprotokoll 2011 för AdriaClub Syd

Årsmötesprotokoll 2012 för AdriaClub Syd

Årsmötesprotokoll 2013 för AdriaClub Syd